Partneri

Ekumenska inicijativa zena
Gradska uprava za kulturu
Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu
Gradska uprava za zdravstvo
Gradska uprava za privredu
Ministarstvo pravde Republike Srbije
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Mama Cash
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju
Rekonstrukcija Ženski fond
United Nations Development Programme in Serbia
Zavod za ravnopravnost polova

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGA – VOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter