Partneri

Ekumenska inicijativa zena
Gradska uprava za kulturu
Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu
Gradska uprava za zdravstvo
Gradska uprava za privredu
Ministarstvo pravde Republike Srbije
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Mama Cash
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju
Rekonstrukcija Ženski fond
United Nations Development Programme in Serbia
Zavod za ravnopravnost polova