...IZ KRUGA - VOJVODINA, organizacija za podršku ženama s invaliditetom

...IZ KRUGA - VOJVODINA , organizacija za podršku ženama s invaliditetom
O nama
ponedeljak, 18 januar 2010 18:18
...IZ KRUGA – VOJVODINA je ženska, nevladina organizacija osnovana u martu 2007. godine. Naša pažnja je posebno usmerena na pružanje podrške ženama i deci s invaliditetom izloženim nasilju i jačanju društvene svesti o višestrukoj diskriminaciji žena s invaliditetom.

VIZIJA

Jeste društvo u kojem se uvažavaju, ostvaruju i stvaraju prava i slobode svih i u kojem su žene s invaliditetom vidljive, prepoznate i aktivne članice.

MISIJA
Stručnom podrškom i informisanjem o položaju i pravima žena s invaliditetom u Vojvodini, stvaramo jednake mogućnosti za njihovo ravnopravno učešće u društvu.

NAŠE VREDNOSTI:
• Uvažavanje različitosti
• Ostvarivanje ljudskog prava na život bez nasilja i diskriminacije
• Ženska solidarnost
• Poštovanje privatnosti podataka korisnica/korisnika
• Pristupačnost i dostupnost
• Jezik invalidnosti
• Stručnost, odgovornost i brzo prihvatanje promena
• Lično usavršavanje.

...IZ KRUGA - VOJVODINA teži ka ostvarenju sledećih ciljeva:

• Učiniti vidljivim nasilje i diskriminaciju nad osobama s invaliditetom, posebno nad ženama i decom s invaliditetom u Vojvodini
• Podizanje društvene svesti o potrebama i višestrukoj diskriminaciji žena s invaliditetom u Vojvodini, kao i o relacijama između pola, roda i invalidnosti
• Ostvarivanje osnovnih građanskih i ljudskih prava osoba s invaliditetom, posebno žena i dece s invaliditetom u Vojvodini.

i zadataka:

• Podrška i osnaživanje osoba s invaliditetom, posebno žena i dece s invaliditetom i njihovih porodica u situacijama nasilja i diskriminacije u Vojvodini
• Stvaranje pravilnih stavova u društvu u odnosu na potrebe, prava i potencijale osoba s invaliditetom, posebno žena s invaliditetom u Vojvodini
• Zaštita prava osoba s invaliditetom, posebno žena i dece u Vojvodini
• Prikupljanje i širenje informacija o nasilju i diskriminaciji nad osobama s invaliditetom, posebno nad ženama i decom s invaliditetom u Vojvodini
• Unapređenje zdravstvene politike osoba s invaliditetom u Vojvodini, posebno u oblasti reproduktivnog zdravlja žena s invaliditetom
• Širenje mreže organizacija u Vojvodini koji će se baviti smanjenjem nasilja i diskriminacije nad osobama s invaliditetom.

...IZ KRUGA – BEOGRAD, ...IZ KRUGA – NIŠ, ...IZ KRUGA – KRAGUJEVAC i ...IZ KRUGA – VOJVODINA zajedno čine mrežu organizacija ...IZ KRUGA.
 

Magazin o invalidnosti

© 2013 ...IZ KRUGA - VOJVODINA, organizacija za podršku ženama s invaliditetom. Sva prava zadržana.