...IZ KRUGA - VOJVODINA, organizacija za podršku ženama s invaliditetom

...IZ KRUGA - VOJVODINA , organizacija za podršku ženama s invaliditetom
Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje
utorak, 19 april 2016 12:27

Predstavnica Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Nikolić, u subotu, 16.aprila 2016. godine, u Beogradu  učestvovala je na organizacionom sastanku povodom početka projekta Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje.

Projekat realizuje Autonomni ženski centar uz podršku  UNTF – Fond Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja prema ženama. Trajanje projekta je tri godine, a osnovni cilj je povećanje bezbednosti mladih devojaka u srednjim školama i na fakultetima od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

U realizaciju projekta će se uključiti mladi iz 15 gradova u Srbiji, uz saradnju sa ženskim nevladinim organizacijama koje se bave nasiljem prema ženama.

Kroz projekat Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje će se povećati nivo znanja i informisanosti mladih o rodno zasnovanom i seksualnom nasilju kao i motivisanost mladih za uključivanje u aktivizam u svojim sredinama.

Pored rada sa mladima, projektom su planirane edukativne aktivnosti sa nastavnim osobljem kako bi se unapredio institucionalni odgovor i zaštita od nasilja u srednjim školama i na fakultetima.

 

© 2013 ...IZ KRUGA - VOJVODINA, organizacija za podršku ženama s invaliditetom. Sva prava zadržana.