Novosti

Izmenjen način rada tokom vanredne situacije

Off

U skladu sa novonastalom situaci­jom IZ KRUGAVOJVODINA Vas obaveš­ta­va da će se pridrža­vati rada od kuće. Možete nas kon­tak­ti­rati svakog radnog dana od 9 do 16 časo­va:

- putem tele­fona: 066 447 040 (poziv, sms i viber)
- mejlom na: office@izkrugavojvodina.org
- putem FB pro­fi­la: @izkrugavojvodina i insta­gra­ma @iz_kruga_vojvodina

Na pitan­ja postavl­je­na putem mejla i društvenih mreža odgo­varamo najkas­ni­je u roku od 24 časa.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter