Novosti

Individualna psihološka podrška i putem skajpa

Off

Od 1. septembra 2017. Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA pokreće novu uslugu individualne psihološke podrške koja će se odvijati putem skajp konsultacija.

Usluga je namenjena ženama sa invaliditetom koje se suočavaju sa različitim životnim izazovima i(li) nasiljem, kao i ženama bez invaliditeta u situacijama nasilja.

Žene sa invaliditetom izložene su višestrukoj diskriminaciji, jer im tradicionalni sistem automatski pripisuje niži status, što se odražva na sve životne aspekte: obrazovanje, rad i zapošljavanje, porodični život, reproduktivna prava, zdravlje (kako fizičko, tako i emocionalo). Adekvatna psihološka podrška olakšava prevazilaženje različitih razvojnih faza ili izazovnih životnih situacija.

Skajp konsultacije ne zahtevaju dodatno vreme niti organizaciju odlaska kod terapeuta, što ovu uslugu čini pristupačnom za žene sa motornim invaliditetom. Usluga je besplatna, a jedna sesija terapijskog razgovora traje sat vremena. Zavisno od konkretnog cilja same korisnice, kontinuirana podrška vodi ka poboljšanju mentalnog zdravlja i prevazilaženju aktuelne životne situacije.

Psihološku podršku putem skajpa pruža psihološkinja sa iskustvom savetodavnog i psihoterapijskog rada sa ženama u situacijama nasilja, kao i radioničarskog rada na temama partnerskih odnosa i mentalnog zdravlja.

Skajp konsultacije održavaju se svakog ponedeljka u terminima od 11 do 14 časova. Sesiju možete zakazati svakog radnog dana od 9 do 16 časova pozivom na broj 021 447 040.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGA – VOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter