Mediji i mi

Održana humanitarna šetnja za žene

Off

Sta­zom radosti i zdravl­ja, Fruško­gorskog mara­tona juče je proše­ta­lo više od 360 devo­jči­ca i žena. One su se u znak sol­i­darnos­ti i podrške pre­ma sug­rađanka­ma sa inva­lidite­tom koje su žrtve nasil­ja, odaz­vale prvoj human­i­tarnoj fitnes turi na Popovi­ci.

Gos­to­van­je na RTV Dobro jutro Vojvodi­no
Datum i mesto: 10. april 2017. Novi Sad
Učestvo­vala: Ivana Zelić