Istraživački rad

Istraživački rad

Off

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA je sprovela do sada dva značajna istraživanja: Istraživanje o kvalitetu života žena s invaliditetom u Vojvodini i Istraživanje o seksulanosti žena sa motornim invaliditetom. Istraživanje o kvalitetu života žena sa invaliditetom sprovedeno je u saradnji s Centrom za istraživanje i edukaciju TIM i organizacijama za podršku osobama s invaliditetom iz pet gradova u Vojvodini: Subotica, Sombor, Kikinda, Zrenjanin i Novi Sad. Cilj istraživanja je bio da se ispitaju prepreke s kojim se suočavaju žene s invaliditetom u Vojvodini u svojoj životnoj sredini. Ono se odnosilo na tri oblasti rada organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, a to su: ekonomsko osnaživanje, reproduktivno zdravlje i zaštita od nasilja i diskriminacije. Dobijeni rezultati ukazali su na stanje i položaj žena sa invaliditetom kada su u pitanju ove tri oblasti.