Usluge ...IZ KRUGA – VOJVODINA

Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

Off

Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR je virtualni prostor pouzdanih, proverenih i kvalitetnih informacija i saznanja o seksualnosti žena sa invaliditetom. U periodu od 17. decembra 2012. do 8. jula 2013. …IZ KRUGA – VOJVODINA prevela je tekstove sa sajta www.sexualityanddisability.org uz saglasnost CREA, feminističke organizacije sa sedištem u Nju Delhiju, Indija.

 

TELO
SEKSUALNI ODNOSI
PARTNERSKE VEZE
RAĐANJE
NASILJE

seksualnost

Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

TELO
SEKSUALNI ODNOSI
PARTNERSKE VEZE
RAĐANJE
NASILJE

Usluge …IZ KRUGA – VOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom