Biblioteka

Specijalizovana biblioteka za pitanja neprivilegovanih grupa

Off

ROD JEZIK – SEKSUALNOST – NACIONALNOST

Ako ste zainteresovani za neku od ovih oblasti možete svakog radnog dana konsultovati knjižni fond u našoj čitaonici u periodu od 11 do 15 sati svakog radnog dana u prostorijama organizacije na adresi Bulevar vojvode Stepe 67, Novi Sad

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGA – VOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter