Projekti

Ženska seksualnost kroz umetnost (2012)

Off

Nastavak projekta Osnaživanje kroz umetnost posvećen ženskoj seksualnosti. Četvrti ciklus projekta realizovan je u formi psiholoških radionica namenjenih osnaživanju žena sa i bez invaliditeta, umetničkih i kreativnih radionica sa ciljem prikupljanja jedinstvenog materijala koji će poslužiti za pisanje dramskog teksta na temu seksualnosti žena sa invaliditetom, kao i kreiranju i distribuciji priručnika za rad na temu ženske seksualnosti.

Projekat podržala: Mama Cash.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGA – VOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter