Projekti

Vidljive – žene sa invaliditetom (maj – jul 2013)

Off

Projekat je realizovan sa ciljem da različite oblike nasilja nad ženama sa invaliditetom učini vidljivi(ji)m. U okviru projekta organizovane su edukativne radionice na temu rodno zasnovanog nasilja pema ženama sa invaliditetom. Radionice su održane u Zrenjaninu i Subotici, u uspešnoj saradnju sa Udruženjem paraplegičara Banat i Opštinskim udruženjem paraplegičara iz Subotice. Tematski koncept obuhvatio je rod i invalidnost, ciklus nasilja i sisteme podrške za izlazak iz situacije nasilja. Radioničarski rad procenjen je kao veoma koristan od strane učesnica za koje je ovaj vid obuke jedna od retkih prilika da izađu iz tradicionalnih sistema podrške koji su mahom ograničeni na praktično funkcionisanje u svakodnevici. Radionice su rezultirale razotkrivanjem do tada nepoznatih mehanizama diskriminacije.

Projekat je podržala Ekumenska inicijativa žena iz Hrvatske.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGA – VOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter