NOVOSTI ...IZ KRUGA – VOJVODINA

.

Usluge ...IZ KRUGA – VOJVODINA
.
Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR
  • Istraživački rad

    Коментари су искључени на Istraživački rad

    Orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA je sprov­ela do sada dva znača­j­na istraži­van­ja: Istraži­van­je o kvalite­tu živ­ota žena s inva­lidite­tom u Vojvo­di­ni i Istraži­van­je o sek­su­lanos­ti žena sa motorn­im inva­lidite­tom. Vidi više Istraži­vač­ki rad

Prijava za Newsletter